Contractare

În cazul în care doriți să solicitaţi o ofertă personalizată pentru furnizarea energiei electrica, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele informaţii preliminare:

 • Datele companiei care va încheia contractul de furnizare a energie electrice: denumire, adresa sediu social, date de contact;
 • Adresa locului de consum (dacă diferă de datele de mai sus);
 • Consumul de energie electrică lunar aferent ultimului an calendaristic;
 • Consumul orar / curbele de consum, dacă există aceste informații, sau încărcarea pe schimburi:

LUNI-VINERI:                                                      SÂMBĂTĂ:                                                          DUMINICĂ:

– schimbul I:                          100 %                 – schimbul I:                          ___%                 – schimbul I:                          ___%

– schimbul II:                         ___%                 – schimbul II:                         ___%                 – schimbul II:                         ___%

– schimbul III:                        ___%                 – schimbul III:                        ___%                 – schimbul III:                        ___%

NOTĂ: Se consideră schimbul I de luni până vineri, încărcare 100%. Încărcarea celorlalte schimburi se raportează la acesta.

 • Nivelul de tensiune la care se face furnizarea energie electrice (înaltă, medie sau joasă tensiune);
 • Persoana de contact: nume, număr telefon, adresă e-mail.

Documente necesare pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice

 • Cererea de incheiere a contractului;
 • Copia actului de identitate (in cazul clientilor casnici);
 • Copia Certificatului de Inregistrare la Registrul Comertului (in cazul clientilor noncasnici);
 • Copia actului de proprietate sau a altui document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care se pot sterge/anonimiza parti nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
 • Acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul doveditor al dreptului de folosinta (in cazul in care documentul atesta un drept de folosinta temporara asupra acestui spatiu printr-un act incheiat cu proprietarul);
 • Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare (daca Operatorul de Retea nu a emis certificatul de racordare) si conventia de exploatare (in situatia in care Operatorul de Retea considera ca este necesara);
 • Copia facturii de servicii furnizare a energiei electrice emisa de furnizorul actual.

Etape necesare pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice

 • Se agreeaza cu reprezentantii Hermes Energy International oferta cea mai adecvata de servicii de furnizare energie electrica, in functie de situatia specifica a consumatorului, precum si conditiile contractuale;
 • Se pun la dispozitia reprezentantilor Hermes Energy International documentele necesare contractarii serviciului de furnizare energie electrica, impreuna cu formularele completate si semnate;
 • In urma verificarii documentelor si a formularelor transmise, se inainteaza solicitantului 2 exemplare originale ale Contractului de furnizare energie electrica, semnate de reprezentantii Hermes Energy International, cu obligatia consumatorului de a returna un exemplar semnat original;
 • Ulterior primirii Contractului de furnizare semnat de catre consumator, Hermes Energy International demareaza si intermediaza procesul de schimbare a furnizorului actual in relatia cu acesta din urma si cu operatorul de distributie.