Descriere unitate productie

Centrala este dotata cu un numar de 9.180 panouri fotovoltaice de fabricatie Suntech cu putere unitara 275 Wp, insumand o putere instalata in panouri de 2.524,500 kWp. Pentru transformarea energiei electrice produse de panourile fotovoltaice din curent continuu in curent alternativ se folosc 90 invertoare de tip Power One Aurora Trio avand o putere unitara de 27,6 kW, insumand o putere totala instalata in invertoare de 2.484 kW. Evacuarea puterii produse se face prin 2 puncte de transformare de putere 0,4/20 kV de 2×1250 kVA. Conexiunea cu reteaua electrica se face printr-o linie electrica aeriana (LEA) care face legatura cu punctul de racordare.

Declaratia producatorului