Contractare

În cazul în care doriți să solicitaţi o ofertă personalizată pentru furnizarea energiei electrica, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele informaţii preliminare:

 • Datele companiei care va încheia contractul de furnizare a energie electrice: denumire, adresa sediu social, date de contact;
 • Adresa locului de consum (dacă diferă de datele de mai sus);
 • Consumul de energie electrică lunar aferent ultimului an calendaristic;
 • Consumul orar / curbele de consum, dacă există aceste informații, sau încărcarea pe schimburi:

LUNI-VINERI:                                                      SÂMBĂTĂ:                                                          DUMINICĂ:

– schimbul I:                          100 %                 – schimbul I:                          ___%                 – schimbul I:                          ___%

– schimbul II:                         ___%                 – schimbul II:                         ___%                 – schimbul II:                         ___%

– schimbul III:                        ___%                 – schimbul III:                        ___%                 – schimbul III:                        ___%

NOTĂ: Se consideră schimbul I de luni până vineri, încărcare 100%. Încărcarea celorlalte schimburi se raportează la acesta.

 • Nivelul de tensiune la care se face furnizarea energie electrice (înaltă, medie sau joasă tensiune);
 • Persoana de contact: nume, număr telefon, adresă e-mail.

Documente necesare pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice

Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizeaza pe baza:

 • Acordului solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare;
 • Copiei actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului;
 • Declaratiei pe propria raspundere a solicitantului:
  • privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera, etc.);
  • privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit.

Etape necesare pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice

 • Se agreeaza cu reprezentantii Hermes Energy International oferta cea mai adecvata de servicii de furnizare energie electrica, in functie de situatia specifica a consumatorului, precum si conditiile contractuale;
 • Se pun la dispozitia reprezentantilor Hermes Energy International documentele necesare contractarii serviciului de furnizare energie electrica, impreuna cu formularele completate si semnate;
 • In urma verificarii documentelor si a formularelor transmise, se inainteaza solicitantului 2 exemplare originale ale Contractului de furnizare energie electrica, semnate de reprezentantii Hermes Energy International, cu obligatia consumatorului de a returna un exemplar semnat original;
 • Ulterior primirii Contractului de furnizare semnat de catre consumator, Hermes Energy International demareaza si intermediaza procesul de schimbare a furnizorului actual in relatia cu acesta din urma si cu operatorul de distributie.