Acordare despagubiri si compensatii

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali stabileste modalitatea de acordare a despagubirilor/compensatiilor de catre furnizor/OR (Operatorii de Retea) astfel:

  • Clientul final are dreptul sa primeasca compensatii in cazul nerespectarii de catre OR a indicatorilor de continuitate in alimentarea cu energie electrica, de calitate tehnica a energiei electrice si de calitate comerciala a serviciului de distributie si a indicatorilor de performanta specifici serviciului de transport, conform reglementarilor aplicabile;
  • Clientul final are dreptul sa primeasca despagubiri de la furnizor in cazul in care OR ii intrerupe alimentarea cu energie electrica la solicitarea nejustificata a furnizorului. In situatia in care, conform actelor normative aplicabile, clientul final este indreptatit sa primeasca pentru aceeasi intrerupere si compensatie si despagubire, acesta primeste fie compensatia, fie despagubirea, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare;
  • Clientul final are dreptul sa solicite furnizorului compensatii pentru nerespectarea de catre acesta a indicatorilor de performanta garantati privind calitatea activitatii de furnizare, prevazuti in Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice in vigoare;
  • Clientul casnic are dreptul sa primeasca de la OR, conform prevederilor reglementarilor aplicabile, despagubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OR. Modul de solutionare a cererii de acordare a despagubirilor, conditiile de acordare si modul de calcul al despagubirilor acordate sunt prevazute in Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea in vigoare;
  • In toate cazurile in care clientul final are dreptul sa primeasca despagubiri/compensatii de la OR, acestea sunt platite clientului final de catre:
    • OR, daca contractul de retea este incheiat de clientul final;
    • furnizor, daca contractul de retea este incheiat de furnizor si vor fi recuperate de acesta de la OR in baza contractului de retea.
  • In cazul in care in perioada cuprinsa intre data producerii evenimentului care a determinat plata compensatiilor/despagubirilor si data platii acestora clientul final a schimbat furnizorul de energie electrica, compensatiile/despagubirile sunt platite clientului final de catre vechiul furnizor, acesta avind dreptul de a recupera compensatiile/despagubirile de la OR.